home

Firma
Ing. Václav Popp
602 268 407


↓ AKTUALITY ↓


PŘIJMEME ŘIDIČE


BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA VYKOUPENÉ KOVY


REKLAMAČNÍ ŘÁD


Od 1. 3. 2015 je v platnosti nová vyhláška MŽP ČR, která upravuje možné způsoby úhrady za vykoupený šrot.


Změnou vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je od 1. 3. 2015 zakázáno za vykoupený odpad platit fyzickým osobám v hotovosti.
Jedná se o následující druhy odpadů dle Katalogu odpadů:
16 01 04Autovraky
16 01 06Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04Zinek
17 04 06Cín
17 04 07 Směsi kovů (17 04 01- 06)
17 04 11Kabely
16 01 17Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
17 04 05Železo a ocel
17 04 07Směsné kovy
20 01 40Kovy
Jediným možným způsobem, jak za odpad zaplatit je bezhotovostní platba:
  1. Bankovním převodem (zdarma)
  2. Pošotvní poukázkou (do 10 tisíc 35,- | nad 10 tisíc 46,-)